OurTeam

Our Team

Team 2018

Team Managers

Fountouli Konstantina


Tzanetos Sokratis


Trimaran Team

Tsioumas Panos


Anagnostakis Giorgos


Propulsion Team

Manikas Nikolaos


Ganiou Gorgina


Anevlavi Dimitra


Electronics Team

Vlachakis Nikolaos


Sabethai Orestis


Karagianidis Pavlos


Thanos Pagonas


Marketing Team

Megalokonomou Anastasia


Matthaiou Achilleas


Papadopoulos Menelaos


Stilianou Mihalis